Nemčina pre všetkých 6

Meisnerová Lucie, Baroš Roman

Učebná látka pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Počúvanie fráz vám umožní osvojiť si základy nemčiny prirodzenou metódou, podobne ako materinský jazyk.

Namiesto teórie sú gramatické javy použité priamo vo vetách spolu so slovnou zásobou. Postupne porozumiete ich štruktúre a začnete tvoriť vlastné vety. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Ak použijete mp3 prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné. Obsah: 1. Opytovacie zámeno Was für? 2. Príklady so všetkými Pádmi 3. Opakovanie nepravidelných slovies v pr.tomnom čase 4. Minulý čas, časovanie slovesa sein 5. Príkladové vety 6. Časovanie slovesa haben 7. Príkladové vety 8. Perfektum– zložený minulý čas 9. Príkladové vety 10. Otázky 11. Zápor 12. Používanie predpony ge so slovesami 13. Príkladové vety 14. Použ.vanie predpony ge so slovesami 15. Príkladové vety 16. Nepravidelné slovesá 17. Silné slovesá s pomocným slovesom sein 18. Použitie pomocného slovesa sein s pravidelnými slovesami 19. Príkladové vety 20. Nepravidelné slovesá s haben 21. Príkladové vety 22. Letopočty 23. Príklady 24. Zhrnutie minulého času 25. Príkladové vety

Na stiahnutie v digitálnom formáte MP3 ?
2,86 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Hemisféry
Verzia Neskrátená
Dĺžka v minútach 1 hod. 10 min.
Zvuk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78729/nemcina-pre-vsetkych-6
Namiesto teórie sú gramatické javy použité priamo vo vetách spolu so slovnou zásobou. Postupne porozumiete ich štruktúre a začnete tvoriť vlastné vety. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Ak použijete mp3 prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné. Obsah: 1. Opytovacie zámeno Was für? 2. Príklady so všetkými Pádmi 3. Opakovanie nepravidelných slovies v pr.tomnom čase 4. Minulý čas, časovanie slovesa sein 5. Príkladové vety 6. Časovanie slovesa haben 7. Príkladové vety 8. Perfektum– zložený minulý čas 9. Príkladové vety 10. Otázky 11. Zápor 12. Používanie predpony ge so slovesami 13. Príkladové vety 14. Použ.vanie predpony ge so slovesami 15. Príkladové vety 16. Nepravidelné slovesá 17. Silné slovesá s pomocným slovesom sein 18. Použitie pomocného slovesa sein s pravidelnými slovesami 19. Príkladové vety 20. Nepravidelné slovesá s haben 21. Príkladové vety 22. Letopočty 23. Príklady 24. Zhrnutie minulého času 25. Príkladové vety

Ďalšie z kategórie iné