Angličtina pro každého 2

Meisnerová Lucie, Baroš Roman

Každou větu uslyšíte anglicky, pak česky a znovu v originálním znění. Poslouchám – rozumím – mluvím.

Poslechem vět si osvojíte fráze, které se vyskytují v každodenních situacích. Učivo je určené pro začátečníky a mírně pokročilé. Celá látka je rozdělená domenších lekcí a oddílů, které jsou zaměřené na gramatiku. Postupně se tak seznámíte s problematikou pravidelných a nepravidelných sloves, osobních zájmen, nepravidelného stupňování, vyjádření časových údajů nebo rozkazovacího způsobu. Samozřejmě nechybí ani časování, podmínkové věty a další gramatické jevy. Místo vysvětlování teorie jsme použili gramatiku ve větách namluvených příjemným hlasem rodilého Angličana. Učíte se jazyk v původním prostředí i se slovní zásobou. Díky českému překladu stačí jen poslouchat. Můžete se učit doma, v autě, autobusu nebo na procházce. Obsah: 1. Pomocná slovesa - minulý čas, Sloveso to be 2. Sloveso to do 3. Sloveso to have 4. Letopočty 5. Dny v týdnu 6. Tázací zájmena a příslovce 7. Pravidelná slovesa – přítomný čas, minulýčas, kladná věta 8. Způsobové sloveso may - přítomný čas 9. Some, any, no, every 10. Slovesa - minulý čas, otázka a zápor 11. Nepravidelná slovesa write, see, go 12. Budoucí čas 13. Neurčité výrazy much, many, a lot of 14. Nepravidelná slovesa buy, speak,come - minulý čas 15. Sloveso to be - přítomnost, minulost, budoucnost 16. Plnovýznamová slovesa, přítomný čas průběhový 17. Rozkazovací způsob přímý 18. Vazba there is / are 19. Časové údaje - měsíce, roční období 20. Základní a násobné číslovky 21. Telefonní čísla 22. Hodiny 23. Násobné číslovky, frekvenční výrazy 24. Řadové číslovky, datum 25. Data/dates

Na stiahnutie v digitálnom formáte MP3 ?
2,86 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Hemisféry
Verzia Neskrátená
Dĺžka v minútach 1 hod. 10 min.
Zvuk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78710/anglictina-pro-kazdeho-2
Poslechem vět si osvojíte fráze, které se vyskytují v každodenních situacích. Učivo je určené pro začátečníky a mírně pokročilé. Celá látka je rozdělená domenších lekcí a oddílů, které jsou zaměřené na gramatiku. Postupně se tak seznámíte s problematikou pravidelných a nepravidelných sloves, osobních zájmen, nepravidelného stupňování, vyjádření časových údajů nebo rozkazovacího způsobu. Samozřejmě nechybí ani časování, podmínkové věty a další gramatické jevy. Místo vysvětlování teorie jsme použili gramatiku ve větách namluvených příjemným hlasem rodilého Angličana. Učíte se jazyk v původním prostředí i se slovní zásobou. Díky českému překladu stačí jen poslouchat. Můžete se učit doma, v autě, autobusu nebo na procházce. Obsah: 1. Pomocná slovesa - minulý čas, Sloveso to be 2. Sloveso to do 3. Sloveso to have 4. Letopočty 5. Dny v týdnu 6. Tázací zájmena a příslovce 7. Pravidelná slovesa – přítomný čas, minulýčas, kladná věta 8. Způsobové sloveso may - přítomný čas 9. Some, any, no, every 10. Slovesa - minulý čas, otázka a zápor 11. Nepravidelná slovesa write, see, go 12. Budoucí čas 13. Neurčité výrazy much, many, a lot of 14. Nepravidelná slovesa buy, speak,come - minulý čas 15. Sloveso to be - přítomnost, minulost, budoucnost 16. Plnovýznamová slovesa, přítomný čas průběhový 17. Rozkazovací způsob přímý 18. Vazba there is / are 19. Časové údaje - měsíce, roční období 20. Základní a násobné číslovky 21. Telefonní čísla 22. Hodiny 23. Násobné číslovky, frekvenční výrazy 24. Řadové číslovky, datum 25. Data/dates

Ďalšie z kategórie iné