Pražská zima

Albrightová Madeleine

Desetidílná audiokniha z knihy Madeleine Albrightové vydané v roce 2012 a bonus 50 minutový pořad pořízený během návštěvy Madeleine Albrightové v Praze na podzim 2012, kdy přijela představit knihu Pražská zima, obsahuje záznam besedy se studenty na Filozofické fakultě UK "Madeleine Albrightová napsala strhující příběh plný dobrodružství a vášně, tragédie a odvahy na pozadí okupovaného Československa během druhé světové války a následujících tří let, vedoucích k Únoru 1948. Ve své knize nabízí svěží, neotřelý pohled na události, jež formovaly její život a pozdější kariéru, a dovádí nás k hlubokému zamyšlení o mravních dilematech, která se projevovala i v našich životech." Václav Havel „Když jsem nastoupila jako americká ministryně zahraničí do služby, bylo mipadesát devět let.

Tehdy jsem si myslela, že vím vše, co jsem se mohla dozvědět o své minulosti, že vím, kdo byli mí předci, a že znám dějiny své rodné země. Někdo jiný třeba může o své totožnosti pochybovat. Já nepochybovala nikdy...,“ takto začíná svojiposlední knihu nazvanou Pražská zima, která se ve Spojených státech amerických stala bestsellerem, Madeleine Albrightová.Impulsem k napsání Pražské zimy bylo dramatické odhalení jejího židovského původu v únoru 1997. Během jejích prvních pracovních dní v úřadu ministryně zahraničí totiž Washington Post otiskl obsáhlý článek, kde renomovaný reportér Michael Dobbs popsal příběh celého seznamu členů rodiny nové ministryně, kteří během války zahynuli v Terezíně nebo v Osvětimi. Text obsahoval svědectví řady lidí, s nimiž Dobbs osobně mluvil, a i další zdroje byly natolik vyčerpávající, že se o jejich pravdivosti nedalo pochybovat. „Neměla jsem tušení, že moje rodina má židovské kořeny a že víc než dvacet mých příbuzných zahynulo v holocaustu,“ píše Albrightová.Vedle reakcí plných účasti a sympatií se však tehdy objevily také spekulace, že nová ministryně tuto skutečnost zatajila. „Byla jsem vyvedena z míry a upřímně řečeno nepříjemně překvapena, že jsem naši rodinnou historii neznala lépe. Sestra i bratr měli stejné pocity. Ani ujišťování mnoha lidí, kteří mi říkali nebo psali, že měli podobnou zkušenost, totiž že jim rodiče něco zatajili, mne příliš neuklidnilo,“ takto vzpomíná česká rodačka v Pražské zimě na své tehdejší pocity. Ovšem zamlčení příslušnosti k „vyvolenému národu“ nebylo v druhé polovině minulého století nikterak ojedinělé. Šlo o nejjistější způsob, jak budoucí generace ochránit před případnou další vlnou antisemitismu. Také pocity viny těch, kdo holocaust „nezaslouženě“ přežili, vedly k tomu, že se mladí Židé o svém původu dozvídali až v dospělosti, a mnohdy jen náhodou. „Když jsem se rozhodla, že se ponořím hlouběji do rodinné historie, uvědomila jsem si, že nejprve musím zasadit do dobového kontextu své rodiče, zvláště do souvislostí let 1937–1948, tedy doby, jejíž střed obsadila druhá světová válka – a zároveň do prvních dvanácti roků svého života,“ vysvětluje Madeleine Albrightová svůj autorský záměr. V obsáhlé knize tak najdete nejen osobní vzpomínky a dramatický příběh rodiny Korbelových, aletaké originální pohled na notoricky známé kapitoly našich dějin, např. na mnichovské události nebo komunistický převrat. Zároveň zaujmou u nás málo známé okolnosti týkající se např. složitého procesu uznání londýnské exilové vlády, nebo podrobnosti o českém válečném vysílání BBC, jehož se aktivně účastnil otec Madeleine Albrightové, prvorepublikový politik Josef Korbel.Ve vybraných pasážích ze čtyřsetstránkové knihy, které vznikly jako desetidílná četba pro Dvojku ČRo, najdete především mnoho podnětů k zamyšlení n ad tím, co se děje u nás a ve světě dnes. „Historie se nikdy úplně neopakuje, ale najdeme tu věci, z nichž bychom se určitě poučit měli,“ říká Madeleine Albrightová v pořadu, který vznikl během doby, kdy přijela Pražskou zimu představit českým čtenářům, a který jsme pro vás na závěr připojili jako bonus.

E-audio na stiahnutie v digitálnom formáte MP3 ?
Vydavateľ Radioservis
Verzia Skrátená
Dĺžka v minútach 4 hod. 47 min.
Zvuk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78574/prazska-zima
Tehdy jsem si myslela, že vím vše, co jsem se mohla dozvědět o své minulosti, že vím, kdo byli mí předci, a že znám dějiny své rodné země. Někdo jiný třeba může o své totožnosti pochybovat. Já nepochybovala nikdy...,“ takto začíná svojiposlední knihu nazvanou Pražská zima, která se ve Spojených státech amerických stala bestsellerem, Madeleine Albrightová.Impulsem k napsání Pražské zimy bylo dramatické odhalení jejího židovského původu v únoru 1997. Během jejích prvních pracovních dní v úřadu ministryně zahraničí totiž Washington Post otiskl obsáhlý článek, kde renomovaný reportér Michael Dobbs popsal příběh celého seznamu členů rodiny nové ministryně, kteří během války zahynuli v Terezíně nebo v Osvětimi. Text obsahoval svědectví řady lidí, s nimiž Dobbs osobně mluvil, a i další zdroje byly natolik vyčerpávající, že se o jejich pravdivosti nedalo pochybovat. „Neměla jsem tušení, že moje rodina má židovské kořeny a že víc než dvacet mých příbuzných zahynulo v holocaustu,“ píše Albrightová.Vedle reakcí plných účasti a sympatií se však tehdy objevily také spekulace, že nová ministryně tuto skutečnost zatajila. „Byla jsem vyvedena z míry a upřímně řečeno nepříjemně překvapena, že jsem naši rodinnou historii neznala lépe. Sestra i bratr měli stejné pocity. Ani ujišťování mnoha lidí, kteří mi říkali nebo psali, že měli podobnou zkušenost, totiž že jim rodiče něco zatajili, mne příliš neuklidnilo,“ takto vzpomíná česká rodačka v Pražské zimě na své tehdejší pocity. Ovšem zamlčení příslušnosti k „vyvolenému národu“ nebylo v druhé polovině minulého století nikterak ojedinělé. Šlo o nejjistější způsob, jak budoucí generace ochránit před případnou další vlnou antisemitismu. Také pocity viny těch, kdo holocaust „nezaslouženě“ přežili, vedly k tomu, že se mladí Židé o svém původu dozvídali až v dospělosti, a mnohdy jen náhodou. „Když jsem se rozhodla, že se ponořím hlouběji do rodinné historie, uvědomila jsem si, že nejprve musím zasadit do dobového kontextu své rodiče, zvláště do souvislostí let 1937–1948, tedy doby, jejíž střed obsadila druhá světová válka – a zároveň do prvních dvanácti roků svého života,“ vysvětluje Madeleine Albrightová svůj autorský záměr. V obsáhlé knize tak najdete nejen osobní vzpomínky a dramatický příběh rodiny Korbelových, aletaké originální pohled na notoricky známé kapitoly našich dějin, např. na mnichovské události nebo komunistický převrat. Zároveň zaujmou u nás málo známé okolnosti týkající se např. složitého procesu uznání londýnské exilové vlády, nebo podrobnosti o českém válečném vysílání BBC, jehož se aktivně účastnil otec Madeleine Albrightové, prvorepublikový politik Josef Korbel.Ve vybraných pasážích ze čtyřsetstránkové knihy, které vznikly jako desetidílná četba pro Dvojku ČRo, najdete především mnoho podnětů k zamyšlení n ad tím, co se děje u nás a ve světě dnes. „Historie se nikdy úplně neopakuje, ale najdeme tu věci, z nichž bychom se určitě poučit měli,“ říká Madeleine Albrightová v pořadu, který vznikl během doby, kdy přijela Pražskou zimu představit českým čtenářům, a který jsme pro vás na závěr připojili jako bonus.

Ďalšie z kategórie audioknihy