Interpretácia divadelného diela

Interpretácia divadelného diela

Inštitorisová Dagmar

Monografia Interpretácia divadelného diela sa zaoberá problematikou interpretácie divadelnej inscenácie a dramatického textu z hľadiska doterajších výsledkov v rôznych umenovedných disciplínach a z hľadiska súčasnej filozofie a estetiky. Je systematickým rozpracovaním problematiky interpretácie umeleckého textupre oblasť divadelného umenia vrátane sémantiky tohto pojmu a vysvetlenia podstaty jeho chápania ako procesu.

Na jednej strane táto práca nadväzuje na recepčnú estetiku a teóriu interpretácie Nitrianskej školy (A. Popovič, F. Miko, T. Žilka, P. Zajac, Š. Gero, Ľ. Plesník, E. Kapsová, R. Beličová a i.) a na doterajšie výsledky v interpretačnej problematike v iných disciplínach (U. Eco, R. Rorty, P. Ricouer, J. Culler, J. Kohl, J. Kulka a i.) a na strane druhej sa podrobne zaoberá problematikou základných interpretačných postupov platných v podmienkach divadelného textu. Daná problematika sa rieši z hľadiska celej divadelnej komunikačnej situácie, t. j. nielen z recepčného, ale aj autorského hľadiska a z hľadiska zážitkovosti (interaktívnosť, komunikatívnosť atď.). Osobitnú časť práce predstavujú state zaoberajúce sa otázkou hranice interpretácie divadelného diela, teda aj problémom nadinterpretácie a podinterpretácie divadelného textu. Záver práce patrí základným typom interpretácie (prístupom k divadelnému textu), ktoré sú rozpracované do podoby interpretačných modelov. Súčasťou monografie je personálna bibliografia autorky s témou interpretácie a menný register. Základným teoretickým východiskom predloženej monografie sú zmeny v súčasnom divadelnom diskurze, a to je premena na interpretačné divadlo, v ktorom sa recipient chápe ako súčasť interpretačného aktu, t. j. je mu umožnené žiť v ňom interpretačne. Ide o rozšírenie paradigmy divadla smerom k divákovi v tom zmysle, že môžeme hovoriť o vzájomnom (autorsko-recepčnom) interpretačnom bytí v inscenačnom texte. Tematickým predchodcom predloženej monografie je zborník študentských a doktorandských interpretačných prác s názvom Interpretácia divadelného diela (prolegomena), ktorý vznikol pod vedením autorky monografie na pôde Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2005. Obsahuje recepčné aj autorské interpretácie, ktoré sú príkladom veľmi bohatého počturôznych typov konkrétnych interpretačných stratégií a postupov. Monografia je tiež druhou teoretickou odpoveďou autorky na základnú otázku jej výskumu divadelného diela: Čo spôsobuje jeho veľkú tvarovú, výrazovú a významovú variabilitu a čo je v ňom vlastne to pevné? Odpoveďou na prvú časť tejto otázky je autorkina monografia O výrazovej variabilite divadelného diela (Nitra, 2001), odpoveďou na druhú časť predložená monografia. Monografia tiež po prvý raz na Slovensku ukotvuje teóriu interpretácie umeleckého diela a interpretačnú problematiku vôbec v situácii divadelného umenia. Nová divadelnovedná disciplína - teória interpetácie divadelného diela - vypĺňa doteraz prázdne miesto teatrologického uvažovania na tému základných prístupov tak k tvorbe divadelného textu, ako aj k jeho recepcii.

Vydavateľ Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Počet strán 224
Rok vydania 2010
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788080944322
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/7561/interpretacia-divadelneho-diela
Na jednej strane táto práca nadväzuje na recepčnú estetiku a teóriu interpretácie Nitrianskej školy (A. Popovič, F. Miko, T. Žilka, P. Zajac, Š. Gero, Ľ. Plesník, E. Kapsová, R. Beličová a i.) a na doterajšie výsledky v interpretačnej problematike v iných disciplínach (U. Eco, R. Rorty, P. Ricouer, J. Culler, J. Kohl, J. Kulka a i.) a na strane druhej sa podrobne zaoberá problematikou základných interpretačných postupov platných v podmienkach divadelného textu. Daná problematika sa rieši z hľadiska celej divadelnej komunikačnej situácie, t. j. nielen z recepčného, ale aj autorského hľadiska a z hľadiska zážitkovosti (interaktívnosť, komunikatívnosť atď.). Osobitnú časť práce predstavujú state zaoberajúce sa otázkou hranice interpretácie divadelného diela, teda aj problémom nadinterpretácie a podinterpretácie divadelného textu. Záver práce patrí základným typom interpretácie (prístupom k divadelnému textu), ktoré sú rozpracované do podoby interpretačných modelov. Súčasťou monografie je personálna bibliografia autorky s témou interpretácie a menný register. Základným teoretickým východiskom predloženej monografie sú zmeny v súčasnom divadelnom diskurze, a to je premena na interpretačné divadlo, v ktorom sa recipient chápe ako súčasť interpretačného aktu, t. j. je mu umožnené žiť v ňom interpretačne. Ide o rozšírenie paradigmy divadla smerom k divákovi v tom zmysle, že môžeme hovoriť o vzájomnom (autorsko-recepčnom) interpretačnom bytí v inscenačnom texte. Tematickým predchodcom predloženej monografie je zborník študentských a doktorandských interpretačných prác s názvom Interpretácia divadelného diela (prolegomena), ktorý vznikol pod vedením autorky monografie na pôde Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2005. Obsahuje recepčné aj autorské interpretácie, ktoré sú príkladom veľmi bohatého počturôznych typov konkrétnych interpretačných stratégií a postupov. Monografia je tiež druhou teoretickou odpoveďou autorky na základnú otázku jej výskumu divadelného diela: Čo spôsobuje jeho veľkú tvarovú, výrazovú a významovú variabilitu a čo je v ňom vlastne to pevné? Odpoveďou na prvú časť tejto otázky je autorkina monografia O výrazovej variabilite divadelného diela (Nitra, 2001), odpoveďou na druhú časť predložená monografia. Monografia tiež po prvý raz na Slovensku ukotvuje teóriu interpretácie umeleckého diela a interpretačnú problematiku vôbec v situácii divadelného umenia. Nová divadelnovedná disciplína - teória interpetácie divadelného diela - vypĺňa doteraz prázdne miesto teatrologického uvažovania na tému základných prístupov tak k tvorbe divadelného textu, ako aj k jeho recepcii.

Ďalšie z kategórie divadlo a tanec, divadelná veda