Hravo čítame s Osmijankom. O nerozlučnom kamarátstve

5 %

Hravo čítame s Osmijankom. O nerozlučnom kamarátstve O nerozlučnom kamarátstve

Bendová Krista, Král Vladimír

Nezisková organizácia OSMIJANKO pripravila edíciu HRAvo čítame s OSMIJANKOM so zámerom stimulovať a podporovať rozvoj čítania a literárnej gramotnosti žiakov na 1. stupni základných škôl. V prvej knižke si budeme spolu čítať o nerozlučnom kamarátstve. Okrem štyroch Osmijankových rozprávok Kristy Bendovej v nej deti nájdu priestor na vlastnú kreatívnu hru s literárnym textom, a tak nakoniec bude v knižke ako inak – 8 príbehov o tom, aké dôležité je nebyť sám v živote, aká je hodnota skutočného nerozlučného kamarátstva.

Tieto vážne témy dávkuje deťom slávna slovenská spisovateľka Krista Bendová sebevlastným humorom. Prajeme si, aby ním nakazila všetkých čitateľov, ktorí sa pridajú k Osmijankovi. 8 zamyslení nad knižkou alebo 8 dôvodov, prečo je dôležité, že vznikla nová knižka s Osmijankovými rozprávkami 1.Každý vie, že v rozprávkach je všetko 3-krát alebo 7-krát. No sú aj také rozprávky, ktoré sú výnimočné, a tak v nich tieto pravidlá neplatia. Osmijankove rozprávk y sú spomedzi tých slovenských hádam tie najvýnimočnejšie. Najdôležitejším číslom v nich nie je ani 3, ani 7, ba ani 12. Je ním, samozrejme, číslo 8. A presne toľko je aj dôvodov, prečo je dôležité, že vznikla nová knižka s Osmijankovými rozprávkami. 2.Z každej rozprávky vyplýva nejaké poučenie. V Osmijankových je ním najčastejšie upozornenie na to, aké dôležité je pre človeka priateľstvo. Jeho význam sa nemení ani s rastúcim vekom nášho kamaráta Osmijanka . Naopak. Výber rozprávok v tejto knižke j e podmienený práve myšlienkou zdôrazniť hodnotu priateľstva vživote dnešných detí. Aktivity za rozprávkami túto myšlienku ešte umocňujú a nezabúda sa v nich ani na priateľstvo so zvieratkami. 3.Osmijankove rozprávky deťom odjakživa pripomínajú ich vlastné zážitky, a tak získavajú humorný nadhľad a aj akésinávody na riešenie problémov každodenného života. Osmijankove rozprávky vychádzajú z veľmi reálnych situácií. Úžasná fantázia však príbehy zamotá, nájde netušené zápletky a ešte neuveriteľnejšie rozuzlenia. Dieťa sa po ich prečítaní učí pozrieť na svoje zážitky inými očami a má možnosť ich opísať alebo nakresliť. 4.Dnešné deti sú veľmi aktívne, technológie, ktoré bežne používajú, ich naučili pohotovo reagovať na vplyvy okolia. Nová Osmijank ova knižka im okrem čítania ponúka aj novú kreatívnu rolu spolutvorcu, spoluautora knižky. Pri riešení aktivít nadväzujúcich na rozprávky samy dotvárajú knižku podľa svojich skúseností a predstáv. Po prečítaní knižky a vypracovaní úloh sa tak každá jedna stáva osobitým originálom. 5.Učitelia, rodičia i mnohí odborníci často skloňujú vetu: „Dnešné deti vôbec nečítajú.“ Pravda je však taká, že dobrá knižka si čitateľov vždy nájde. Osmijanko má tých svojich už 46 rokov. V tejto knižke sú jeho rozpráv ky ponúknuté v takej podobe, aby deti ešte upútali, a tak niet pochýb, že ju prečítajú „jedným dúškom“. 6.Základom dobrej knižky je hlavná postava. Osmijanko si srdcia svojich čitateľov už roky získava svojimi vlastnosťami, hodnotami, zmyslom pre humor i originalitou. Spriateliť sa s ním znamená prijať zasvoje jeho hodnoty postoje , nadhľad a vtip pri riešení každodenných problémov. 7.Osmijanko je hrdina, ktorého poznajú azda všetci otcovia aj mamy. Význam tohto nášho hrdinu pre detského č itateľa sa nemení. Čítanie jeho rozprávok dnešnými deťmi tak vytvára spoločnú skúsenosť detí aj rodičov, možnosť rozprávať sa, zaspomínať si a uvedomiť si, čo je pre nás v živote naozaj dôležité. Určite to je aj priateľstvo medzi rodičmi a deťmi. Spoluautorom knižky sa stáva každý detský čitateľ. 8.Veľa zábavy pri čítaní želá jedna z mnohých Osmijankových priateľov Zuzana Hirschnerová

Vydavateľ Osmijanko n.o.
Počet strán 32
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788097148102
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/7240/o-nerozlucnom-kamaratstve
Tieto vážne témy dávkuje deťom slávna slovenská spisovateľka Krista Bendová sebevlastným humorom. Prajeme si, aby ním nakazila všetkých čitateľov, ktorí sa pridajú k Osmijankovi. 8 zamyslení nad knižkou alebo 8 dôvodov, prečo je dôležité, že vznikla nová knižka s Osmijankovými rozprávkami 1.Každý vie, že v rozprávkach je všetko 3-krát alebo 7-krát. No sú aj také rozprávky, ktoré sú výnimočné, a tak v nich tieto pravidlá neplatia. Osmijankove rozprávk y sú spomedzi tých slovenských hádam tie najvýnimočnejšie. Najdôležitejším číslom v nich nie je ani 3, ani 7, ba ani 12. Je ním, samozrejme, číslo 8. A presne toľko je aj dôvodov, prečo je dôležité, že vznikla nová knižka s Osmijankovými rozprávkami. 2.Z každej rozprávky vyplýva nejaké poučenie. V Osmijankových je ním najčastejšie upozornenie na to, aké dôležité je pre človeka priateľstvo. Jeho význam sa nemení ani s rastúcim vekom nášho kamaráta Osmijanka . Naopak. Výber rozprávok v tejto knižke j e podmienený práve myšlienkou zdôrazniť hodnotu priateľstva vživote dnešných detí. Aktivity za rozprávkami túto myšlienku ešte umocňujú a nezabúda sa v nich ani na priateľstvo so zvieratkami. 3.Osmijankove rozprávky deťom odjakživa pripomínajú ich vlastné zážitky, a tak získavajú humorný nadhľad a aj akésinávody na riešenie problémov každodenného života. Osmijankove rozprávky vychádzajú z veľmi reálnych situácií. Úžasná fantázia však príbehy zamotá, nájde netušené zápletky a ešte neuveriteľnejšie rozuzlenia. Dieťa sa po ich prečítaní učí pozrieť na svoje zážitky inými očami a má možnosť ich opísať alebo nakresliť. 4.Dnešné deti sú veľmi aktívne, technológie, ktoré bežne používajú, ich naučili pohotovo reagovať na vplyvy okolia. Nová Osmijank ova knižka im okrem čítania ponúka aj novú kreatívnu rolu spolutvorcu, spoluautora knižky. Pri riešení aktivít nadväzujúcich na rozprávky samy dotvárajú knižku podľa svojich skúseností a predstáv. Po prečítaní knižky a vypracovaní úloh sa tak každá jedna stáva osobitým originálom. 5.Učitelia, rodičia i mnohí odborníci často skloňujú vetu: „Dnešné deti vôbec nečítajú.“ Pravda je však taká, že dobrá knižka si čitateľov vždy nájde. Osmijanko má tých svojich už 46 rokov. V tejto knižke sú jeho rozpráv ky ponúknuté v takej podobe, aby deti ešte upútali, a tak niet pochýb, že ju prečítajú „jedným dúškom“. 6.Základom dobrej knižky je hlavná postava. Osmijanko si srdcia svojich čitateľov už roky získava svojimi vlastnosťami, hodnotami, zmyslom pre humor i originalitou. Spriateliť sa s ním znamená prijať zasvoje jeho hodnoty postoje , nadhľad a vtip pri riešení každodenných problémov. 7.Osmijanko je hrdina, ktorého poznajú azda všetci otcovia aj mamy. Význam tohto nášho hrdinu pre detského č itateľa sa nemení. Čítanie jeho rozprávok dnešnými deťmi tak vytvára spoločnú skúsenosť detí aj rodičov, možnosť rozprávať sa, zaspomínať si a uvedomiť si, čo je pre nás v živote naozaj dôležité. Určite to je aj priateľstvo medzi rodičmi a deťmi. Spoluautorom knižky sa stáva každý detský čitateľ. 8.Veľa zábavy pri čítaní želá jedna z mnohých Osmijankových priateľov Zuzana Hirschnerová

Ďalšie z kategórie detská literatúra pre deti od 7 do 9 rokov