Zápisník potulného kazateľa

5 %

Zápisník potulného kazateľa

Kašparů Max

Predhovor: Max Kašparů patrí k autorom, ktorým nechýba tvorivá invencia a nápady na vyjadrenie skutočností, ktoré si my často už ani nevšímame a berieme ich ako samozrejmé. Lenže ony také samozrejmé nie sú.

Treba sa nad nimi zamýšľať, zaujímať k nim osobný postoj a vyvodzovať z nich závery pre svoj každodenný život. Autor nerieši veci subjektívne, iba z vlastného úzkeho zorného uhla, ale zasadzuje ich do najširších existenciálnych súvislostí. Už mnoho rokov sa usiluje vo svetle evanjelia rozlúštiť a pochopiť aktuálne životné stanoviská a predovšetkým pocity dnešného kresťana a pomáha mu zasadiť ich do úrodnej pôdy radostnej zvesti. Jeho profesia psychiatra ho predurčuje k tomu, aby bol v stálom kontakte s okolím a mal ruku na pulze dnešnej doby. Na všetkých jeho textoch je viditeľné úsilie Wbšie porozumieť nielen súčasnému človeku a jeho správaniu, ale i osídlam, do ktorých môže upadnúť, pred čím Max Kašparů varuje svojou jemnou iróniou a niekedy až sarkazmom, prítomnými skôr medzi riadkami než explicitne. Oba tieto prostriedky nie sú samoúčelné, ale majú za cieľpostaviť dobre viditeľné varovné značky, upozorňujúce, na nebezpečenstvo a súčasne ukazujúce správny smer, ktorého jediným spoľahlivým garantom je Božie slovo a Cirkev. Kniha sa dobre číta aj po štylistickej stránke, pretože sa vyhýba akýmkoľvek zaužívaným kresťanským klišé, bežným v literatúre tohto druhu. Tým udržuje človeka v napätí a v pozornosti voči tomu, čo príde ďalej, ako sa situácia vyvinie a aký nečakaný - ale zároveň prísne logický a na zásadách evanjelia postavený - záver autor vyvodí. Kniha je veľmi cenná aj tým, že každá úvaha v nej sa končí rozjímavou modlitbou, a teda ústi do rozhovoru s Bohom. Pre každého môže byť veľmi cenným návodom na to, ako svoju osobnú modlitbu rozvíjať, kam ju obrátiť a ako sa vlastný- mi slovami dôverne rozprávať s Osobou, ktorá nás z lásky povolala k existencii na tomto svete.' † Mons,. Ladislav Hučko, biskup, apoštolský exarcha

Vydavateľ Karmelitánske nakladateľstvo
Počet strán 96
Rok vydania 2008
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089231195
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/63797/zapisnik-potulneho-kazatela
Treba sa nad nimi zamýšľať, zaujímať k nim osobný postoj a vyvodzovať z nich závery pre svoj každodenný život. Autor nerieši veci subjektívne, iba z vlastného úzkeho zorného uhla, ale zasadzuje ich do najširších existenciálnych súvislostí. Už mnoho rokov sa usiluje vo svetle evanjelia rozlúštiť a pochopiť aktuálne životné stanoviská a predovšetkým pocity dnešného kresťana a pomáha mu zasadiť ich do úrodnej pôdy radostnej zvesti. Jeho profesia psychiatra ho predurčuje k tomu, aby bol v stálom kontakte s okolím a mal ruku na pulze dnešnej doby. Na všetkých jeho textoch je viditeľné úsilie Wbšie porozumieť nielen súčasnému človeku a jeho správaniu, ale i osídlam, do ktorých môže upadnúť, pred čím Max Kašparů varuje svojou jemnou iróniou a niekedy až sarkazmom, prítomnými skôr medzi riadkami než explicitne. Oba tieto prostriedky nie sú samoúčelné, ale majú za cieľpostaviť dobre viditeľné varovné značky, upozorňujúce, na nebezpečenstvo a súčasne ukazujúce správny smer, ktorého jediným spoľahlivým garantom je Božie slovo a Cirkev. Kniha sa dobre číta aj po štylistickej stránke, pretože sa vyhýba akýmkoľvek zaužívaným kresťanským klišé, bežným v literatúre tohto druhu. Tým udržuje človeka v napätí a v pozornosti voči tomu, čo príde ďalej, ako sa situácia vyvinie a aký nečakaný - ale zároveň prísne logický a na zásadách evanjelia postavený - záver autor vyvodí. Kniha je veľmi cenná aj tým, že každá úvaha v nej sa končí rozjímavou modlitbou, a teda ústi do rozhovoru s Bohom. Pre každého môže byť veľmi cenným návodom na to, ako svoju osobnú modlitbu rozvíjať, kam ju obrátiť a ako sa vlastný- mi slovami dôverne rozprávať s Osobou, ktorá nás z lásky povolala k existencii na tomto svete.' † Mons,. Ladislav Hučko, biskup, apoštolský exarcha

Ďalšie z kategórie česká beletria