Vydavateľ Daphne
Počet strán 178
Rok vydania 2007
Jazyk Slovenčina
Väzba karisblok
EAN 4008115450303
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/52751/rozmanitost-zivota-prirucka-pre-ucitelov-zakladny
Posledná, šiesta kapitola prináša prehľad témy biodiverzity v učive prírodovedy a prírodopisu. Každá kapitola sa člení na informačnú časť, sprístupňujúcu poznatky z danej témy učiteľom, na aktivity s námetmina rôzne činnosti so žiakmi 1. aj 2. stupňa základných škôl a na kopírovateľné pracovné listy. Aktivity sú rôznej náročnosti a možno ich využiť na vyučovacej hodine v triede, vonku alebo počas exkurzie. Využívajú interaktívne formy, skupinovú prácu žiakov, hry a pútavé úlohy vhodné na aktivizáciu a motiváciu. Pracovné listy sa dajú využiť priamo po ich skopírovaní alebo na prípravu vyučovacích pomôcok. Ich využitie s možnosťou adaptácie na vek a typ vyučovacej hodiny záleží na fantázii a tvorivosti učiteľov.

Ďalšie z kategórie ekológia, environmentalistika