Vydavateľ Komunitná nadácia Liptov
Počet strán 258
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788097149994
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/5188/divocina-pod-salatinom
Len niekoľko kilometrov od Lipovského Mikuláša, centra cestovného ruchu na Liptove, je dolina, ktorá je zabudnutým drahokamom Tatier. Vďaka najväčšej povodni 20. storočia v tejto oblasti, ktorá v roku 1958 zničila cestu prechádzajúcu dolinou, nebola oblasť Jaloveckej doliny takmer 60 rokov predmetom hospodárskych aktivít, ako je veľkoplošná ťažba dreva alebo pastva. Je to pravdepodobne posledný veľký dolinový celok nielen v oblasti Tatranského národného parku a na Slovensku, ale aj v celých Karpatoch, kde nie je vybudovaná prístupová údolná lesná cesta. Vďaka tomu tu dnes môžeme obdivovať priro- dzenú obnovu divočiny. Viac ako 5000 hektárov súvislej, ale právne nedostatočne chránenej di- vočiny, je unikát, v ktorom sa zachovali mnohé vzácne rastliny a živočíchy. Jalovecká dolina je len jedným z troch miest na Zemi, kde rastie ďatelina rumunská. Je tu najväčšie nálezisko ďalšieho kriticky ohrozeného druhu našej flóry – rebrovky rôznolistej a mnohých iných rastlín, ktoré sa prirodzene vyskytujú len na malých územiach. Vďaka zachovanému prírodnému prostrediu tu žije a rozmnožuje sa mnoho vzácnych živočíchov. Po postupnom zavedení systému vlastníctva pozemkov spoločenstvami súkromných vlastníkov, tzv. urbármi, ktorý sa začal uplatňovať po roku 1848, sa Jalovecká dolina dostala do vlastníctva ľudí z okolitých obcí. Komplex Jaloveckej doliny aj dnes vlastnia urbárnici z Bobrovca, Ja- lovca, Trsteného, Pavlovej Vsi a Bobrovčeka. Predkovia dnešných vlastníkov počas existencie urbárov mnohokrát prežili ťažké časy. Ani v najťažších obdobiach, keď mnohí odchádzali hľadať šťastie do cudziny, však nesiahli na urbárske majetky. Krásy a vzácnosti prírody, rozmanitosť rastlinstva a živočíšstva aj vďaka nim zostali zachované dodnes. Kniha, ktorú práve držíte v rukách, je svedec- tvom o tomto vzácnom kúte Tatier. Autori jednotlivých kapitol v nej opisujú prírodné pomery aj pôsobenie človeka v Jaloveckej doline. Všetkým patrí úprimné poďakovanie. Ich príspevky urobili túto knihu jedinečnou a zdokumentovali divoký kút prírody v Západných Tatrách. Prvé vydanie.

Ďalšie z kategórie fotografia