Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

5 %

Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

Dvořák Tomáš, Kovařík David, Arburg Adri

Dvacet let trvající výzkum otázek spojených především s poválečným vysídlením německého obyvatelstva z Československa přinesl řadu pozoruhodných výsledků, ale také dalších nezodpovězených otázek. Vedle nutné revize vymezení tématu studia a inventury dosavadního bádání se předkládaná publikace snaží poskytnout také další nové nebo dosud málo známé údaje o poválečných osudech německy mluvícího obyvatelstva.

Nejde o syntetické pojednání, účelem je v prvé řadě vytvořit platformu pro diskusi o dosavadním výzkumu a rovněž naznačit, zda vůbec a jakými směry pokračovat v bádání o této otázce v letech budoucích. Zájemcům o seznámení se s problematikou však tato kniha může posloužit také jako dobrý průvodce nabízející mj. komentované přehledy doposud publikovaných výsledků bádání. Jednotlivé kapitoly se věnují obecně teoretickým a historiografickým otázkám, konkrétním regionálně zaměřeným sondám a některým specifickým a také dosud méně prozkoumaným aspektům, ať již v celostátním měřítku nebo ve vybraných regionech. Kolektivní práce autorů ze čtyř zemí přináší také některé pohledy z jiných oborů.

Vydavateľ Matice moravská
Počet strán 576
Rok vydania 2010
Jazyk Čeština
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788086488707
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/44699/nemecky-mluvici-obyvatelstvo-v-ceskoslovensku-po-r
Nejde o syntetické pojednání, účelem je v prvé řadě vytvořit platformu pro diskusi o dosavadním výzkumu a rovněž naznačit, zda vůbec a jakými směry pokračovat v bádání o této otázce v letech budoucích. Zájemcům o seznámení se s problematikou však tato kniha může posloužit také jako dobrý průvodce nabízející mj. komentované přehledy doposud publikovaných výsledků bádání. Jednotlivé kapitoly se věnují obecně teoretickým a historiografickým otázkám, konkrétním regionálně zaměřeným sondám a některým specifickým a také dosud méně prozkoumaným aspektům, ať již v celostátním měřítku nebo ve vybraných regionech. Kolektivní práce autorů ze čtyř zemí přináší také některé pohledy z jiných oborů.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny