Lexikón erbov šľachty na Slovensku II. Liptovská stolica

Lexikón erbov šľachty na Slovensku II. Liptovská stolica

Novák Jozef, Vítek Peter

Reprezentačne poňatá heraldická prácaprof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. a PhDr. Petra Víteka (autori textovej časti) a akad. maliara Ladislava Čisárika (autor obrazovej časti) skúma a prezentuje zemianske rody na Liptove, menovite tie, ktoré v uvedenom regióne Slovenska žili a pôsobili približne v období 16. až 18. storočia. Autori vychádzajú predovšetkým zo zaujímavého, ale nedokončeného diela autora Júliusa Matiašovského, ktoré zostalo v rukopise, no berú pritom do úvahy aj relevantné výsledky bádaní početných ďalších autorov.

Treba však poznamenať, že všetky tieto teoretické texty a pramenné materiály chápu pôvodcovia predloženého rukopisného textu len ako východisko pre pôvodný autorský príspevok k vymedzenej problematike, pre svoje vlastné autorské výskumy a originálne teoretické analýzy.

Vydavateľ Hajko & Hajková
Počet strán 175
Rok vydania 2004
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788088700609
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/39994/lexikon-erbov-slachty-na-slovensku-ii-liptovska-s
Treba však poznamenať, že všetky tieto teoretické texty a pramenné materiály chápu pôvodcovia predloženého rukopisného textu len ako východisko pre pôvodný autorský príspevok k vymedzenej problematike, pre svoje vlastné autorské výskumy a originálne teoretické analýzy.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny