Vydavateľ CoolArt
Počet strán 112
Rok vydania 2010
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788096908059
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/36803/k-dejinam-jazzu
V skriptách sa opierame o náš historicko-empirický výzkum, realizovaný vobdobí 1990-1998 /všetky uvedené notové príklady sú zamerané do nôt z vypočutej magnetofénovej nahrávky, LP alebo CD na základe emípie/, preskúmané fakty sme ďalej vkladali do analytického a komparatívneho prístupu, používali sme historicko-porovnávaciu aštýlovo-kritickú metódu. Cieľom práce bolo vystihnúť hudobné myslenie jazzových hudobníkov prostredníctvom rytmu a improvizácie, charakterizovať jednotlivé štýly jazzu, špecifikovať typické a všeobecné vlastnosti, a tak sa pokúsiť o vzájomnú komparáciu rôznych štýlov jazzu.' - z úvodu knihy Doc. Yvetta Kajanová, PhD. (rod. Lábska, 1964, Komárno). Študovala muzikológiu na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave (1982-86). Pracovala ako redaktor časopisu Rytmus, dramaturg cyklu koncertov Pondelky vKlariskách, redaktor časopisu Slovak Music v Slovenskom hudobnom fonde. V rokoch 1990-93 bola ašpirantkou na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave, kde získala vedeckú hodnosť za prácu Porovnávacia analýza medzi žánrami modernej populárnej hudby a jazzu(1994). Od roku 1993 prednáša na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave hudobnú sociológiu, históriu jazzu, rocku a populárnej hudby, hudobnú kritiku a manažment hudby. V rokoch 1995-99 bola viceprezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti, od r. 2000 je členom Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti. V období 1990-2002 pôsobila ako manažér tlačového sekretariátu festivalu Bratislavské jazzové dni, kde mala možnosť viesť tlačové konferencie s takými osobnosťami a súbormi ako Joe Zawinul, Jean Luc Ponty, Michel Petrucciani, Take Six, Betty Carter... Prispievala do časopisov Rytmus, Populár, Smena, Sme, Kultúrny život, Hudobný život, Literárny týždenník, Slovenská hudba, Adoramus te. Zúčastnila sa konferencií – Sympózium mladých muzikológov Bratislava 1988, 1992, 1994, Die slowakische Musik der Gegenwart - Viedeň 1997, Melos – Ethos (Bratislava) 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2005, Populární hudba a škola - Praha 1999, Bach 2000 – Music Between Virgin Forest and Knowledge Society – Regensburg ... Roku 1997 usporiadala The University Workshop (diskusie mladých muzikológov o modernej populárnej hudbe a jazze). Spolupracovala s Ústavom hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Roku 2004 sa habilitovala prácou Kapitoly o jazze a rocku (Epos, Bratislava 2003) a získala hodnosť docenta.

Ďalšie z kategórie hudba, hudobná veda