Biografia a historiografia

Biografia a historiografia Slovenský, český a francúzsky pohľad

Ferenčuhová Bohumila a kolektív autorov

Biografia a historiografia predstavuje starý problém, s ktorým sa ľudstvo stretáva prinajmenšom od Plutarchových paralelných Životov slávnych Grékov a Rimanov. Historiografia 20. storočia dávala prednosť štrukturálnym dejinám a väčšiu pozornosť venovala skupinám než jednotlivcom. V súčasnosti sme svedkami renesancie biografického žánru a historici sa usilujú zaľudniť dejiny.

V tejto knihe uvidíme porovnanie prístupov francúzskej, českej a slovenskej historiografie a vzájomné inšpirovanie sa vzhľadom na teoretické východiská i praktické výskumné metódy. Historici z troch krajín, ktorí pracovali niekoľko rokov na spoločnej téme a položili si otázku Ako historici píšu biografie?, majú veľa spoločného. V prvom rade je to úsilie o objektivitu a uvedomenie si nebezpečenstva hagiografie na jednej a bezbrehej kritickosti na druhej strane. Pokúšajú sa zachytiť indivíduum v historicko-sociálnom a kultúrnom kontexte a sledujú interakcie verejného a súkromného. Riešia otázky vznikajúce v dôsledku napätia medzi tým, čo sa im na základe historických prameňov podarí zistiť zo života portrétovaného a tým, čo musia dotvoriť vďaka vlastnej kreativite.

Vydavateľ Spoločnosť Pro Historia
Počet strán 239
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788097124724
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/3042/slovensky-cesky-a-francuzsky-pohlad
V tejto knihe uvidíme porovnanie prístupov francúzskej, českej a slovenskej historiografie a vzájomné inšpirovanie sa vzhľadom na teoretické východiská i praktické výskumné metódy. Historici z troch krajín, ktorí pracovali niekoľko rokov na spoločnej téme a položili si otázku Ako historici píšu biografie?, majú veľa spoločného. V prvom rade je to úsilie o objektivitu a uvedomenie si nebezpečenstva hagiografie na jednej a bezbrehej kritickosti na druhej strane. Pokúšajú sa zachytiť indivíduum v historicko-sociálnom a kultúrnom kontexte a sledujú interakcie verejného a súkromného. Riešia otázky vznikajúce v dôsledku napätia medzi tým, čo sa im na základe historických prameňov podarí zistiť zo života portrétovaného a tým, čo musia dotvoriť vďaka vlastnej kreativite.

Ďalšie z kategórie literatúra, literárna veda