Bible a morálka

5 %

Bible a morálka

Papežská biblická komise

Další dokument Papežské biblické komise vychází ze zadání, který tomuto grémiu špičkových katolických biblistů v celosvětovém zastoupení dal v r. 2002 papež Jan Pavel II. V současné situaci morálního relativizmu a určité skepse v biblickém a teologickém bádání se ukázalo nutné, aby se tým odborníků vyslovil k otázce, do jaké míry a jakým způsobem zavazuje Bible jakožto sbírka starobylých textů a zároveň inspirované Boží slovo v oblasti mravních principů a norem. Po šestileté usilovné práci vychází dnes tento dokument.

Je rozdělen do dvou hlavních částí. V první – o něco delší – autoři chronologicko-tématicky procházejí biblické zjevení a ukazují na jeho trvalé morální poselství. Základní definice biblické morálky je dána ve dvou krocích: Bůh daruje člověku život a vše, co k němu patří, a člověk na tento dar odpovědně reaguje. Základem každé na Bibli založené morálky je tedy stvoření. V dějinách spásy se pak výchozím bodem pro morální jednání člověka stává dar Boží smlouvy, která vrcholí v „nové smlouvě“, uskutečněné v Ježíši Kristu. Druhá část dokumentu se snaží četbuBible z hlediska morálního poselství shrnout do základních principů, které dnes mohou pomoci k rozlišování a rozhodování se pro to, co je v souladu s Božím plánem. Papežská biblická komise formuluje dva základní principy a šest principů zvláštních. Dokument vhodně navazuje na dva dokumenty PBK z posledních dvou desetiletí (Výklad Bible v církvi a Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli). Je určen nejen odborníkům v oblasti biblistiky a teologie, ale měl by se setkat s vřelým přijetím u všech kněží, katechetů a učitelů (zvl. náboženství a etiky). Svou úrovní je dostupný i běžnému zájemci o křesťanskou etiku, věřícímu i nevěřícímu. Dílo se vyznačuje vědeckou seriózností a věcností, kterou se snaží čtenářům sdělit srozumitelným jazykem apedagogicky systematickým způsobem.

Vydavateľ Karmelitánské nakladatelství
Počet strán 207
Rok vydania 2010
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788071953678
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/25717/bible-a-moralka
Je rozdělen do dvou hlavních částí. V první – o něco delší – autoři chronologicko-tématicky procházejí biblické zjevení a ukazují na jeho trvalé morální poselství. Základní definice biblické morálky je dána ve dvou krocích: Bůh daruje člověku život a vše, co k němu patří, a člověk na tento dar odpovědně reaguje. Základem každé na Bibli založené morálky je tedy stvoření. V dějinách spásy se pak výchozím bodem pro morální jednání člověka stává dar Boží smlouvy, která vrcholí v „nové smlouvě“, uskutečněné v Ježíši Kristu. Druhá část dokumentu se snaží četbuBible z hlediska morálního poselství shrnout do základních principů, které dnes mohou pomoci k rozlišování a rozhodování se pro to, co je v souladu s Božím plánem. Papežská biblická komise formuluje dva základní principy a šest principů zvláštních. Dokument vhodně navazuje na dva dokumenty PBK z posledních dvou desetiletí (Výklad Bible v církvi a Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli). Je určen nejen odborníkům v oblasti biblistiky a teologie, ale měl by se setkat s vřelým přijetím u všech kněží, katechetů a učitelů (zvl. náboženství a etiky). Svou úrovní je dostupný i běžnému zájemci o křesťanskou etiku, věřícímu i nevěřícímu. Dílo se vyznačuje vědeckou seriózností a věcností, kterou se snaží čtenářům sdělit srozumitelným jazykem apedagogicky systematickým způsobem.

Ďalšie z kategórie kresťanstvo a judaizmus