Základy ekonómie a ekonomiky pre sociálnych pracovníkov

5 %

Základy ekonómie a ekonomiky pre sociálnych pracovníkov

Bugri Štefan, Pribišová Emília

Skriptá sú určené pre študentov vysokých škôl so zameraním na sociálnu prácu. Jednotlivé kapitoly dávajú stručný prehľad, aby študentom poskytli zrozumiteľný výklad základných ekonomických princípov a pojmov.

Sú dobrým vodítkom aj pre ostatných študentov, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie. Skriptá sú rozpracované do ôsmich kapitol, z ktorých posledná je venovaná medzinárodnej ekonomickej integrácii, Európskej únii, hospodárskej a menovej únii. Tieto vysokoškolské skriptá riešia len základné princípy a nevenujú sa širšiemu záberu. Preto študentom, ktorí sa chcú venovať hlbšie danej problematike, odporúčame obrátiť sa na knižnicu a publikácie, konkrétnejšie zamerané na problematiku z oblasti ekonomiky a ekonomickej teórii. Začiatky ekonómie, ekonomického myslenia ale aj konania nachádzame už v dávnej minulosti. Prvotné začiatky ekonomických teórií sú obsiahnuté aj v biblii, kde nachádzame poučenia o pôde, práci, kapitáli, vzťahu k majetku. Práve najstaršie ekonomické názory patria do obdobia staroveku. Jeho predstavitelia Xenofón, Platón a Aristoteles, rôzne ekonomické javy vysvetľovali veľmi zjednodušene, čo zodpovedalo ich úrovni poznania. Xenofón narodil sa okolo 430 pred Kr. v Aténach zomrel okolo roku 355 pred Kr. v Korinte. Bol gréckym spisovateľom v staroveku, neskôr autorom obľúbených spisov z rôznych odborov. Ako príslušník zámožných vrstiev a Sokratov žiak mal odmietavý vzťah k aténskej demokracii a sympatizoval so Spartou, príznačný je jeho obdiv k silnej osobnosti. Zaslúžil sa tiež o rozvoj ekonómie (ekonomika = náuka o vedení domácnosti) a zaviedol tiež pojem makroekonómia. Väčšinou idealizovali naturálny typ hospodárstva. Rozvoj ekonomického myslenia v náboženskom duchu patrí do obdobia stredoveku. V Európe išlo hlavne o kresťanské učenie, v západnej Európe išlo o učenie talianskeho dominikánskeho mnícha Tomáša Akvinského (1225 – 1274). Peniaze chápal ako prostriedok výmeny, záruku na budúce statky a mieru hodnoty. Už v jeho učení sa objavuje význam súkromného vlastníctva, ktoré je nevyhnutné pre ľudský život.

Vydavateľ Menta Media
Počet strán 120
Rok vydania 2011
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788081320088
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/21986/zaklady-ekonomie-a-ekonomiky-pre-socialnych-pracov
Sú dobrým vodítkom aj pre ostatných študentov, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie. Skriptá sú rozpracované do ôsmich kapitol, z ktorých posledná je venovaná medzinárodnej ekonomickej integrácii, Európskej únii, hospodárskej a menovej únii. Tieto vysokoškolské skriptá riešia len základné princípy a nevenujú sa širšiemu záberu. Preto študentom, ktorí sa chcú venovať hlbšie danej problematike, odporúčame obrátiť sa na knižnicu a publikácie, konkrétnejšie zamerané na problematiku z oblasti ekonomiky a ekonomickej teórii. Začiatky ekonómie, ekonomického myslenia ale aj konania nachádzame už v dávnej minulosti. Prvotné začiatky ekonomických teórií sú obsiahnuté aj v biblii, kde nachádzame poučenia o pôde, práci, kapitáli, vzťahu k majetku. Práve najstaršie ekonomické názory patria do obdobia staroveku. Jeho predstavitelia Xenofón, Platón a Aristoteles, rôzne ekonomické javy vysvetľovali veľmi zjednodušene, čo zodpovedalo ich úrovni poznania. Xenofón narodil sa okolo 430 pred Kr. v Aténach zomrel okolo roku 355 pred Kr. v Korinte. Bol gréckym spisovateľom v staroveku, neskôr autorom obľúbených spisov z rôznych odborov. Ako príslušník zámožných vrstiev a Sokratov žiak mal odmietavý vzťah k aténskej demokracii a sympatizoval so Spartou, príznačný je jeho obdiv k silnej osobnosti. Zaslúžil sa tiež o rozvoj ekonómie (ekonomika = náuka o vedení domácnosti) a zaviedol tiež pojem makroekonómia. Väčšinou idealizovali naturálny typ hospodárstva. Rozvoj ekonomického myslenia v náboženskom duchu patrí do obdobia stredoveku. V Európe išlo hlavne o kresťanské učenie, v západnej Európe išlo o učenie talianskeho dominikánskeho mnícha Tomáša Akvinského (1225 – 1274). Peniaze chápal ako prostriedok výmeny, záruku na budúce statky a mieru hodnoty. Už v jeho učení sa objavuje význam súkromného vlastníctva, ktoré je nevyhnutné pre ľudský život.

Ďalšie z kategórie ekonomika, management