Vydavateľ Menta Media
Počet strán 120
Rok vydania 2011
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788081320088
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/21986/zaklady-ekonomie-a-ekonomiky-pre-socialnych-pracov
Sú dobrým vodítkom aj pre ostatných študentov, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie. Skriptá sú rozpracované do ôsmich kapitol, z ktorých posledná je venovaná medzinárodnej ekonomickej integrácii, Európskej únii, hospodárskej a menovej únii. Tieto vysokoškolské skriptá riešia len základné princípy a nevenujú sa širšiemu záberu. Preto študentom, ktorí sa chcú venovať hlbšie danej problematike, odporúčame obrátiť sa na knižnicu a publikácie, konkrétnejšie zamerané na problematiku z oblasti ekonomiky a ekonomickej teórii. Začiatky ekonómie, ekonomického myslenia ale aj konania nachádzame už v dávnej minulosti. Prvotné začiatky ekonomických teórií sú obsiahnuté aj v biblii, kde nachádzame poučenia o pôde, práci, kapitáli, vzťahu k majetku. Práve najstaršie ekonomické názory patria do obdobia staroveku. Jeho predstavitelia Xenofón, Platón a Aristoteles, rôzne ekonomické javy vysvetľovali veľmi zjednodušene, čo zodpovedalo ich úrovni poznania. Xenofón narodil sa okolo 430 pred Kr. v Aténach zomrel okolo roku 355 pred Kr. v Korinte. Bol gréckym spisovateľom v staroveku, neskôr autorom obľúbených spisov z rôznych odborov. Ako príslušník zámožných vrstiev a Sokratov žiak mal odmietavý vzťah k aténskej demokracii a sympatizoval so Spartou, príznačný je jeho obdiv k silnej osobnosti. Zaslúžil sa tiež o rozvoj ekonómie (ekonomika = náuka o vedení domácnosti) a zaviedol tiež pojem makroekonómia. Väčšinou idealizovali naturálny typ hospodárstva. Rozvoj ekonomického myslenia v náboženskom duchu patrí do obdobia stredoveku. V Európe išlo hlavne o kresťanské učenie, v západnej Európe išlo o učenie talianskeho dominikánskeho mnícha Tomáša Akvinského (1225 – 1274). Peniaze chápal ako prostriedok výmeny, záruku na budúce statky a mieru hodnoty. Už v jeho učení sa objavuje význam súkromného vlastníctva, ktoré je nevyhnutné pre ľudský život.

Ďalšie z kategórie ekonomika, management