Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948

Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948

Petruf Pavol

Cieľom predkladanej publikácie je oboznámiť čitateľov – predovšetkým vysokoškolských študentov histórie a politológie, ale aj širšiu čitateľskú verejnosť, zaujímajúcu sa o vzťahy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi v prvých rokoch po skončení druhej svetovej vojny – s niektorými kľúčovými udalosťami československo-amerických vzťahov v rokoch 1945 – 1948. Z vecného hľadiska je publikácia rozdelená na dve časti.

Jej nosný oddiel tvoria tri kapitoly, v ktorých je v chronologickej postupnosti reč o americkej armáde v Československu roku 1945, o postoji Československa k Marshallovmu plánu, vyhlásenému roku 1947, a o československom februári 1948 z pohľadu vtedajšieho amerického veľvyslanca v Československu Laurencea A. Steinhardta. Nosnému oddielu predchádza časť nazvaná Namiesto úvodu, v ktorej čitateľ nájde základné informácie o vývoji diplomatických stykov medzi Spojenými štátmi a Československou republikou po vyhlásení jej samostatnosti v októbri 1918, ako aj o hlavných rysoch vývoja československo-amerických politických a hospodárskych vzťahoch v rokoch 1918 – 1945. Táto vstupná časť spolu s nosným oddielom práce a jej Záverom umožňuje čitateľovi vytvoriť si rámcový obraz o podobe vzťahov medzi Československom republikou a Spojenými štátmi v rokoch 1918 – 1948/1949. Súčasťou práce sú prílohy, ktoré dokresľujú niektoré udalosti či epizódy analyzovanej problematiky, výberová bibliografia a menný register.

Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 180
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374905510
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/21643/vztahy-medzi-csr-a-usa-1945-1948
Jej nosný oddiel tvoria tri kapitoly, v ktorých je v chronologickej postupnosti reč o americkej armáde v Československu roku 1945, o postoji Československa k Marshallovmu plánu, vyhlásenému roku 1947, a o československom februári 1948 z pohľadu vtedajšieho amerického veľvyslanca v Československu Laurencea A. Steinhardta. Nosnému oddielu predchádza časť nazvaná Namiesto úvodu, v ktorej čitateľ nájde základné informácie o vývoji diplomatických stykov medzi Spojenými štátmi a Československou republikou po vyhlásení jej samostatnosti v októbri 1918, ako aj o hlavných rysoch vývoja československo-amerických politických a hospodárskych vzťahoch v rokoch 1918 – 1945. Táto vstupná časť spolu s nosným oddielom práce a jej Záverom umožňuje čitateľovi vytvoriť si rámcový obraz o podobe vzťahov medzi Československom republikou a Spojenými štátmi v rokoch 1918 – 1948/1949. Súčasťou práce sú prílohy, ktoré dokresľujú niektoré udalosti či epizódy analyzovanej problematiky, výberová bibliografia a menný register.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny