Fraktál 3/2021

Fraktál 3/2021

kolektív autorov

Nezávislý literárny časopis Fraktál vznikol v januári 2018 ako odpoveď na inštitucionálne politiky niektorých stavovských štruktúr v literárnom živote na Slovensku. Publikuje všetky žánre súvisiace s literatúrou a vytvára priestor pre literárnu tvorbu a komunikáciu či kritickú diskusiu v medzigeneračnom zmysle a celoplošnom, resp. celoslovenskom rámci. Nevyhýba sa ani presahom do ďalších kultúrnospoločenských oblastí, prináša ucelené bloky zamerané na aktuálnu alebo literárno- a umelecko-historickú tému, spolupracuje tiež s českým literárnym a vedeckým prostredím.

Vydavateľ, redakcia a redakčná rada Fraktálu sa vo svojej činnosti riadia predovšetkým kvalitatívnymi kritériami a verejnoprospešným záujmom. Fraktál vychádza štyrikrát do roka v rozsahu okolo 150 až 180 strán. Za jeho prípravou a obsahovou skladbou stoja skúsení autori, redaktori, literárni kritici a vedci pohybujúci sa aj na medzinárodnej scéne. Medzinárodné zosieťovanie časopisu je preto jeho prirodzenou potrebou a charakteristikou. FRAKTÁLive – pod touto značkou prebiehajú prezentácie časopisu a jeho autorov na verejnosti. FRAKTÁLive je časopis Fraktál naživo: autori a autorky naživo, prekladatelia naživo, redakcia naživo, texty naživo, publikum úplne naživo. Nechceme, aby literatúra a premýšľanie o nej, alebo aj o umení, kultúre a spoločnosti, ostali uzavreté len medzi stránkami jednotlivých čísel. Chceme, aby z časopisu občas vystúpili a získali konkrétnu tvár Druhého. Radi by sme formou rozhovorov s tvorcami priblížili tento proces – aj ako možnosť obsadzovania textu ďalšími významami.

Vydavateľ Fraktál
Počet strán 228
Rok vydania 2021
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/158142/fraktal-32021
Vydavateľ, redakcia a redakčná rada Fraktálu sa vo svojej činnosti riadia predovšetkým kvalitatívnymi kritériami a verejnoprospešným záujmom. Fraktál vychádza štyrikrát do roka v rozsahu okolo 150 až 180 strán. Za jeho prípravou a obsahovou skladbou stoja skúsení autori, redaktori, literárni kritici a vedci pohybujúci sa aj na medzinárodnej scéne. Medzinárodné zosieťovanie časopisu je preto jeho prirodzenou potrebou a charakteristikou. FRAKTÁLive – pod touto značkou prebiehajú prezentácie časopisu a jeho autorov na verejnosti. FRAKTÁLive je časopis Fraktál naživo: autori a autorky naživo, prekladatelia naživo, redakcia naživo, texty naživo, publikum úplne naživo. Nechceme, aby literatúra a premýšľanie o nej, alebo aj o umení, kultúre a spoločnosti, ostali uzavreté len medzi stránkami jednotlivých čísel. Chceme, aby z časopisu občas vystúpili a získali konkrétnu tvár Druhého. Radi by sme formou rozhovorov s tvorcami priblížili tento proces – aj ako možnosť obsadzovania textu ďalšími významami.

Ďalšie z kategórie ostatné periodiká