Čeština Bedřicha Smetany Analýza Smetanovy česky psané korespondence

Rychnovská Lucie

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době, pro niž je z jazykového hlediska charakteristickénahrazení němčiny češtinou ve funkci vyšší komunikační variety a formování normy novodobého spisovného jazyka.

V popředí zájmu publikace stojí především otázka, jak tuto normu zvládali doboví mluvčí, kteří byli vzdělaní, ale přitom s češtinou nebyli profesně svázáni (jako např. literáti či publicisté). Monografie prostřednictvím rozboru pravopisné, gramatické a doplňkově také lexikální stránky Smetanovy korespondence ukazuje, v čem je Smetanovo vyjadřování prototypické, v čem je naopak specifické, a současně se snaží přispět k poznání konstituujícího se spisovného jazyka 2. poloviny 19. století.

E-kniha na stiahnutie v digitálnom formáte PDF ?
13,60 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ muni PRESS
Počet strán 205
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/156914/cestina-bedricha-smetany-2
V popředí zájmu publikace stojí především otázka, jak tuto normu zvládali doboví mluvčí, kteří byli vzdělaní, ale přitom s češtinou nebyli profesně svázáni (jako např. literáti či publicisté). Monografie prostřednictvím rozboru pravopisné, gramatické a doplňkově také lexikální stránky Smetanovy korespondence ukazuje, v čem je Smetanovo vyjadřování prototypické, v čem je naopak specifické, a současně se snaží přispět k poznání konstituujícího se spisovného jazyka 2. poloviny 19. století.

Ďalšie z kategórie jazykoveda