Slovenský partizánsky zväzok Čapajev

Pažurová Helena

Po úspešnom spracovaní problematiky tzv. Východoslovenskej armády sa autorka rozhodla priblížiť čitateľom, venujúcim sa dejinám II. svetovej vojny na Slovensku, nemenej zaujímavú problematiku partizánskeho hnutia na východnom Slovensku. Kniha prináša podrobný objektívny obraz formovania prvých partizánskych skupín na Slovensku (najmä na východe Slovenského štátu). Prechádza cez ich materiálne zabezpečovanie a vyzbrojovanie v rokoch 1943-1944 a dostáva sa až k vytvoreniu najväčšej partizánskej skupiny v tomto regióne – zväzku Čapajev.

Autorka PhDr. Helena Pažúrová podrobne mapuje osudy jej hlavného organizátora, leteckého nadporučíka Ľudovíta Kukorelliho a plasticky vykresľuje bojové akcie i „každodennosť“ partizánskeho života pred obdobím vyhlásenia SNP i popotlačení Povstania. Kniha má 192 strán a z nich 32 strán obsahuje dobové fotografie na kriedovom papieri.

E-kniha na stiahnutie v digitálnych formátoch EPUB, MOBIPDF ?
6,00 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Múzeum Slovenského národného povstania
Počet strán 192
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/145254/slovensky-partizansky-zvazok-capajev-2
Autorka PhDr. Helena Pažúrová podrobne mapuje osudy jej hlavného organizátora, leteckého nadporučíka Ľudovíta Kukorelliho a plasticky vykresľuje bojové akcie i „každodennosť“ partizánskeho života pred obdobím vyhlásenia SNP i popotlačení Povstania. Kniha má 192 strán a z nich 32 strán obsahuje dobové fotografie na kriedovom papieri.

Ďalšie z kategórie military (vojenské dejiny0