Profil 3/2019

Profil 3/2019

kolektív autorov

Časopis PROFIL súčasného výtvarného umenia, založený v roku 1990, je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku. V súčasnosti vychádza v periodicite 4 čísla ročne s podporou Fondu na podporu umenia.

Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov. Redakcia sleduje tri hlavné oblasti záujmu. Prvý súvisí s vedeckou časťou časopisu, kde sú publikované anonymne recenzované odborné príspevky, predovšetkým pôvodné, doteraz nepublikované štúdie, eseje, odborné preklady a odborné recenzie. Súčasťou tejto časti časopisu je aj rubrika Kľúčové termíny súčasného výtvarného umenia. Druhú oblasť záujmu reprezentuje stála rubrika Profil, v ktorej predstavujeme mladé a najmladšie domáce autorky a autorov aktuálne vstupujúcich na scénu spolu s generačne spriaznenými kritičkami a kritikmi umenia. Tretia priorita súvisí s našou snahou popularizovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti súčasného výtvarného umenia a vizuálnej kultúry, preto majú v štruktúre časopisu významné miesto čitateľsky atraktívne formáty akými sú rozhovory, ankety a okrúhle stoly, prostredníctvom ktorých chceme pritiahnuť aj záujem čitateľa nešpecialistu.

Kúpiť na webe Doručiť z kníhkupectva
Vydavateľ Kruh súčasného umenia Profil
Počet strán 160
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/133340/profil-32019
Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov. Redakcia sleduje tri hlavné oblasti záujmu. Prvý súvisí s vedeckou časťou časopisu, kde sú publikované anonymne recenzované odborné príspevky, predovšetkým pôvodné, doteraz nepublikované štúdie, eseje, odborné preklady a odborné recenzie. Súčasťou tejto časti časopisu je aj rubrika Kľúčové termíny súčasného výtvarného umenia. Druhú oblasť záujmu reprezentuje stála rubrika Profil, v ktorej predstavujeme mladé a najmladšie domáce autorky a autorov aktuálne vstupujúcich na scénu spolu s generačne spriaznenými kritičkami a kritikmi umenia. Tretia priorita súvisí s našou snahou popularizovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti súčasného výtvarného umenia a vizuálnej kultúry, preto majú v štruktúre časopisu významné miesto čitateľsky atraktívne formáty akými sú rozhovory, ankety a okrúhle stoly, prostredníctvom ktorých chceme pritiahnuť aj záujem čitateľa nešpecialistu.

Ďalšie z kategórie profil