Vydavateľ Karolinum
Počet strán 648
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/130566/psychiatrie-a-pedopsychiatrie-2
Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři, postihuje novinky v oboru i výhledy do budoucna a věnuje se také oblastem, které nejsou obvykle v českých učebnicích dostatečně popsané. Mezi témata, která nebývají do učebních textů zařazována, a přitom pro klinickou praxi i přehled studentů jsou nezbytná, patřínapříklad: • psychiatrická problematika somatických onemocnění a konziliární psychiatrie, • resocializace a komunitní péče, • organizace oboru s návrhem potřebné reformy, • urgentní stavy v psychiatrii, • psychosomatická medicína, • ošetřovatelská péče v psychiatrii. V učebnici jsou zpracována i témata, která v současnosti prolínají celou medicínou – etické aspekty, suicidalita, otázka menšin. Velký prostor věnují autoři komunikaci s nemocným z mnoha různých aspektů, což je v dnešní převážně technicky orientované době velmi důležité. Široký záběr tak činí tuto publikaci vhodnou nejen pro studenty medicíny, ale také pro lékaře, kteří se hodlají psychiatrii věnovat, případně pro specialisty jiných oborů medicíny. Publikace obdržela Kuffnerovu cenu za nejlepšípráci v oboru psychiatrie v ČR v roce 2015.

Ďalšie z kategórie psychológia