Na ceste k literárnej vzájomnosti. Poľsko-slovenský dialóg

Na ceste k literárnej vzájomnosti. Poľsko-slovenský dialóg

Ivantyšynová Tatiana, Viršinská Miriam

Obsah Úvodom (Tatiana Ivantyšynová) Miriam Viršinská Ľvov – Kultúrne centrum Slovanov Habsburskej monarchie 1.Politický, sociálny a spoločenský obraz Ľvova ako hlavného mesta Haliče v prvej polovici 19. storočia 2.Kultúrne a vzdel anostné centrum na periférii habsburskej ríše 3.Ossolineum 4.Gróf Adam Junosza Rościszewský (1774 – 1844) – mecén slovanskej kultúry Tatiana Ivantyšynová Poľské kontakty Jána Kollára 1.Prvé dotyky s poľskou kultúrou 2.Kollár a Mac iewský 3.Ľvovskí priatelia Jána Kollára 4.Rościszewského Životopisy učených Slovanov a Ján Kollár 5.Kollár a Poliaci v 40. a 50. rokoch Dokumenty Listy Slovákov Adamovi Junoszovi Rościszewskému 1.Ján Kollár Adamovi Junoszovi Rości szewskému 2.Listy štúrovcov 3.Listy Pavla Jozefa Šafárika Listy Adama Junoszu Rościszewského 1.Listy Jánovy Kollárovi 2.List Benjamínovi Pravoslavovi Červenákovi (Slovanskému ústavu) Záverom (Miriam Viršinská) Edičná poznám ka Summary Zoznam skratiek Obrazová príloha Menný register Autorky

Vydavateľ Historický ústav SAV
Počet strán 133
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788097037628
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/11851/na-ceste-k-literarnej-vzajomnosti-polsko-slovensk

Ďalšie z kategórie európske dejiny