Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství

5 %

Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství

Novák a kolektív

Publikace obsahuje nejnovější odborné a vědecké poznatky týkající se jednoho z nejdůležitějších segmentů dopravy. Svým zaměřením a obsahem se snaží postihnout relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy mezinárodní nákladní silniční dopravy (mezinárodní kamionové dopravy) a související problematiky zasílatelství.

Obsahově je monografie zaměřena nejen na dopravní infrastrukturu, dopravní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy, ale podrobně řeší také právní úpravu podnikatelské činnosti v silniční dopravě a problematiku právního azejména pak smluvního zabezpečení mezinárodní kamionové dopravy. V tomto kontextu se věnuje jak dvoustranným dohodám (vč. vstupních povolení), tak dohodám mnohostranným. Samostatná pozornost je v publikaci věnována problematice zasílatelství, které je s mezinárodní kamionovou dopravou provázáno a je významné i z pohledu profitability podnikatelských subjektů působících ve vnitrostátní, ale především v mezinárodní kamionové dopravě. V souvislosti s účinností tzn. nového občanského zákoníku (od 1. ledna 2014) dochází ke změnám také v právní úpravě problematiky silniční nákladní dopravy. I těmito změnami se publikace v patřičných souvislostech zabývá. Za unikátní lze považovat paralelní výklad staré a nové právní úpravy, včetně objasnění rozdílů pomocí vlastních komentářů. Obsah (základní rámec): 1. Teoretické a metodologické vymezení mezinárodní kamionové dopravy a zasílatelství 2. Terminologie a vybrané pojmy a definice 3. Dopravní infrastruktura 4. Silniční nákladní vozidla a jízdnísoupravy 5. Právní úprava podnikání v dopravě 6. Mezinárodní instituce v silniční dopravě 7. Zájmová sdružení silničních dopravců v ČR 8. Mezinárodní úmluvy (dohody) v silniční přepravě 9. Dvoustranné mezivládní dohody o mezinárodní silniční dopravě a zahraniční vstupní povolení 10. Přepravně právní vztahy a jejich úprava, přepravní smlouva a Úmluva CMR 11. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) 12. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (Dohoda ATP) 13. Práce řidičů v nákladní dopravě 14. Celní řízení 15. Tranzitní celní režim TIR 16. Zasílatelství Některé uvedené problémové okruhy se přitom týkajínejen mezinárodní silniční dopravy, a to nákladní i osobní, ale i silniční nákladní přepravy vnitrostátní. Publikace je určena poměrně širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o danou problematiku: přepravcům (tj. zákazníkům z výrobní či obchodnísféry), dopravcům, zasílatelům, ale například také pracovníkům státní správy a právníkům. V neposlední řadě je určena také studentům vysokých škol.

Vydavateľ C. H. Beck
Počet strán 320
Rok vydania 2014
Jazyk Čeština
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788074005145
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/11029/mezinarodni-kamionova-doprava-a-zasilatelstvi
Obsahově je monografie zaměřena nejen na dopravní infrastrukturu, dopravní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy, ale podrobně řeší také právní úpravu podnikatelské činnosti v silniční dopravě a problematiku právního azejména pak smluvního zabezpečení mezinárodní kamionové dopravy. V tomto kontextu se věnuje jak dvoustranným dohodám (vč. vstupních povolení), tak dohodám mnohostranným. Samostatná pozornost je v publikaci věnována problematice zasílatelství, které je s mezinárodní kamionovou dopravou provázáno a je významné i z pohledu profitability podnikatelských subjektů působících ve vnitrostátní, ale především v mezinárodní kamionové dopravě. V souvislosti s účinností tzn. nového občanského zákoníku (od 1. ledna 2014) dochází ke změnám také v právní úpravě problematiky silniční nákladní dopravy. I těmito změnami se publikace v patřičných souvislostech zabývá. Za unikátní lze považovat paralelní výklad staré a nové právní úpravy, včetně objasnění rozdílů pomocí vlastních komentářů. Obsah (základní rámec): 1. Teoretické a metodologické vymezení mezinárodní kamionové dopravy a zasílatelství 2. Terminologie a vybrané pojmy a definice 3. Dopravní infrastruktura 4. Silniční nákladní vozidla a jízdnísoupravy 5. Právní úprava podnikání v dopravě 6. Mezinárodní instituce v silniční dopravě 7. Zájmová sdružení silničních dopravců v ČR 8. Mezinárodní úmluvy (dohody) v silniční přepravě 9. Dvoustranné mezivládní dohody o mezinárodní silniční dopravě a zahraniční vstupní povolení 10. Přepravně právní vztahy a jejich úprava, přepravní smlouva a Úmluva CMR 11. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) 12. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (Dohoda ATP) 13. Práce řidičů v nákladní dopravě 14. Celní řízení 15. Tranzitní celní režim TIR 16. Zasílatelství Některé uvedené problémové okruhy se přitom týkajínejen mezinárodní silniční dopravy, a to nákladní i osobní, ale i silniční nákladní přepravy vnitrostátní. Publikace je určena poměrně širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o danou problematiku: přepravcům (tj. zákazníkům z výrobní či obchodnísféry), dopravcům, zasílatelům, ale například také pracovníkům státní správy a právníkům. V neposlední řadě je určena také studentům vysokých škol.

Ďalšie z kategórie právo