Medzi myšlienkou a obrazom

5 %

Medzi myšlienkou a obrazom Vybrané kapitoly z filozfie literatúry

Debnár Marek

V texte sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho filozofickým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k filozofickým , ako aj literárno-vedným štúdiám.

Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel. Miroslav Marcelli Vlastní přínos práce nespočívá jen ve velmi podrobném a originálním zjištění souvislotí, rovněž je důležité vidět, jak nuancovaně Marek Debnár průběžně rozvíjí sám problém identifikace jakožto procesu. To totiž dovoluje znovu promýšlet moderní pojem vědění (sjednocování, subsumování zvláštního pod obecné, ztotožňování) a k němu kontrastní model subjektivace jako procesu, který (ať filosoficky, ať formou literární) neustále reflektuje sebe sama, zaznamenává se - jedním slovem: žije. Miroslav Petříček Marek Debnár (1979) je absolventom Filozofickej faktulty UK v Bratislave, kde obhájil doktorskú prácu na tému vzťahu subjektu a autora. Dva roky študoval na Inštitúte filozofie a na Katerdre teórie literatúry Jagelonskej univerzity v Krakove a ďalšie dva na Ústave filozofie a religionistiky Karlovej univerzity v Prahe. Absolvoval kratšie študijné pobyty v Slovinsku a Francúzsku. Vo svojej publikačnej činnosti sa zaoberá otázkami filozofie, semiotiky a umenia. Obsah Úvod Prvá kapitola: Historická perspektíva Fenomenologický prístup k literatúre: Roman Ingarden Ruský formalizmus Francúzska naratológia Druhá kapitola: Foucault a literatúra Literatúra a/ako skúsenosť Transgresia a vonkajšok Foucaultova koncepcia autora Prvotná voľba Tretia kapitola: Textové podoby ja Poznámky k problému autobiografie Sebapísanie Prílohy Resumé

Vydavateľ Ars Poetica
Počet strán 163
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089283668
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/10872/vybrane-kapitoly-z-filozfie-literatury
Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel. Miroslav Marcelli Vlastní přínos práce nespočívá jen ve velmi podrobném a originálním zjištění souvislotí, rovněž je důležité vidět, jak nuancovaně Marek Debnár průběžně rozvíjí sám problém identifikace jakožto procesu. To totiž dovoluje znovu promýšlet moderní pojem vědění (sjednocování, subsumování zvláštního pod obecné, ztotožňování) a k němu kontrastní model subjektivace jako procesu, který (ať filosoficky, ať formou literární) neustále reflektuje sebe sama, zaznamenává se - jedním slovem: žije. Miroslav Petříček Marek Debnár (1979) je absolventom Filozofickej faktulty UK v Bratislave, kde obhájil doktorskú prácu na tému vzťahu subjektu a autora. Dva roky študoval na Inštitúte filozofie a na Katerdre teórie literatúry Jagelonskej univerzity v Krakove a ďalšie dva na Ústave filozofie a religionistiky Karlovej univerzity v Prahe. Absolvoval kratšie študijné pobyty v Slovinsku a Francúzsku. Vo svojej publikačnej činnosti sa zaoberá otázkami filozofie, semiotiky a umenia. Obsah Úvod Prvá kapitola: Historická perspektíva Fenomenologický prístup k literatúre: Roman Ingarden Ruský formalizmus Francúzska naratológia Druhá kapitola: Foucault a literatúra Literatúra a/ako skúsenosť Transgresia a vonkajšok Foucaultova koncepcia autora Prvotná voľba Tretia kapitola: Textové podoby ja Poznámky k problému autobiografie Sebapísanie Prílohy Resumé

Ďalšie z kategórie filozofia