Biblia-Sväté písmo v obrazoch - Nový zákon

Biblia-najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia kniha - kniha kníh - Sväté písmo. Tejto knihe sa nevyrovná žiadny návod do života, lebo túto knihu - prostredníctvom svätopiscov písal sám Boh.

Kniha je bohato ilustrovaná, obsahuje viac ako 155 rytínnazarénskej školy.Biblia nie je len jedna jediná kniha. Je to vlastne akási „knižnica“, ktorá obsahuje okolo 73 rôznych spisov (v rôznych cirkvách sa ich počet môže líšiť) a bola vytvorená v priebehu asi 1500 rokov. Bibliu tvoria dve hlavné časti- Starý a Nový zákon.Nový zákon (Nová zmluva), ktorý obsahuje kresťanské zvestovania (kerygma); obsahuje 27 spisov (kníh), z toho 5 historických, 21 vyučujúcich a 1 prorockú; vznikal (v otázke datovania spisov Nového zákona nie sú historici dodnes jednotní) asi 80-200 rokov.Nový zákon tvoria štyri evanjeliá : Matúšovo, Markovo, Lukášovo a Jánovo.Evanjeliá opisujú narodenie, život, mučenie, ukrižovanie, vzkriesenie a nanebovzatie Ježiša Krista. Evanjeliá obsahujú množstvo podobenstiev, napríklad o márnotratnom synovi, o boháčovi, o Lazarovi, o rozsievačovi, o burine medzi pšenicou.Skutky apoštolov a epištoly obsahujú štrnásť listov Pavlových, ďalej listy Petra, Jána, Jakuba a Júdu - sú vlastne posolstvami a kázaniami. Po nich nasleduje Zjavenie Jánovo alebo Apokalypsa, ktoré metaforicky predpovedá osudy kresťanského spoločenstva a cirkvi, obsahuje obraz zničenia sveta, opätovného príchodu Krista - obsahuje motívy siedmich anjelov, otváranie siedmej pečate, boj s drakom, netvorom z mora a neviestkou, svadby Baránkovej.

Dostupné na stiahnutie v digitálnych formátoch EPUBMOBI ?
3,90 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ iAdverti
Počet strán 320
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/108211/biblia-svate-pismo-v-obrazoch-novy-zakon
Kniha je bohato ilustrovaná, obsahuje viac ako 155 rytínnazarénskej školy.Biblia nie je len jedna jediná kniha. Je to vlastne akási „knižnica“, ktorá obsahuje okolo 73 rôznych spisov (v rôznych cirkvách sa ich počet môže líšiť) a bola vytvorená v priebehu asi 1500 rokov. Bibliu tvoria dve hlavné časti- Starý a Nový zákon.Nový zákon (Nová zmluva), ktorý obsahuje kresťanské zvestovania (kerygma); obsahuje 27 spisov (kníh), z toho 5 historických, 21 vyučujúcich a 1 prorockú; vznikal (v otázke datovania spisov Nového zákona nie sú historici dodnes jednotní) asi 80-200 rokov.Nový zákon tvoria štyri evanjeliá : Matúšovo, Markovo, Lukášovo a Jánovo.Evanjeliá opisujú narodenie, život, mučenie, ukrižovanie, vzkriesenie a nanebovzatie Ježiša Krista. Evanjeliá obsahujú množstvo podobenstiev, napríklad o márnotratnom synovi, o boháčovi, o Lazarovi, o rozsievačovi, o burine medzi pšenicou.Skutky apoštolov a epištoly obsahujú štrnásť listov Pavlových, ďalej listy Petra, Jána, Jakuba a Júdu - sú vlastne posolstvami a kázaniami. Po nich nasleduje Zjavenie Jánovo alebo Apokalypsa, ktoré metaforicky predpovedá osudy kresťanského spoločenstva a cirkvi, obsahuje obraz zničenia sveta, opätovného príchodu Krista - obsahuje motívy siedmich anjelov, otváranie siedmej pečate, boj s drakom, netvorom z mora a neviestkou, svadby Baránkovej.

Ďalšie z kategórie biblie a biblistika