Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou

Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou Kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej

Hanula Matej, Kšiňan Michal (eds.)

Z predhovoru: Od roku 2012 je Bohumila Ferenčuhová riadnou členkou Učenej spoločnosti SAV. Ojej významnej úlohe v rámci slovenskej historiografie, ako aj o medzinárodnom rozmere výsledkov jej výskumov svedčia taktiež ocenenia, ktoré za svoju vedeckú činnosť získala.

V roku 2006 ju francúzske ministerstvo školstva vymenovalo Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques za služby poskytnuté francúzskej kultúre. Následne ju v roku 2014 povýšilo na Officier dans l'Ordre des Palmes académiques za jej angažovanosť v prospech slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce v spoločenských vedách. Z viacerých sloven­ských ocenení možno spomenúť napríklad Medailu M. R. Štefánika, ktorú jej v roku 1999 udelil Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ako historici - dlhoroční spolupracovníci, ale aj kolegovia doktorky Ferenčuhovej zo strednej a najmladšej generácie, viacerí z nás jej bývalí doktorandi, sme sa rozhodli venovať jej k významnému životnému jubileu túto kolektívnu monografiu. Ide o kapitoly z dejín Slovenska a Európy v 20. storočí, ktoré sú najbližšie vedeckému záujmu jubilantky. Zároveň išlo o veľmi dynamické obdobie, počas ktorého nielen na Slovensku, ale aj v Európe zvá­dzali medzi sebou nielen ideologické, ale často, bohužiaľ, aj ostré krvavé vojnové súboje totalitné (autoritatívne) a demokratické režimy. Dobrým príkladom tejto skutočnosti je i Slovensko, kde sa počas 20. storočia vystriedalo minimálne šesť rôznych režimov. Prešlo si obdobiami vlády demokracie, no i dvomi totalitami - v období Slovenskej republiky z rokov 1939 - 1945 a po roku 1948 komunistickou diktatúrou v rámci Československa. Kapitoly monografie reflektujú politický, kultúrny, sociálny vývoj, ale i modernizačné posuny, ku ktorým na Slovensku prichádzalo prakticky počas všetkých týchto režimov. Tematicky sú rozdelené na štyri časti. Príspevky v prvej z nich sa venujú zahraničnopoli­tickým súvislostiam vzniku prvej ČSR, ako aj jej etablovaniu v systéme medzinárodných vzťahov v 20. rokoch dvadsiateho storočia. Záverečná kapitola tejto časti analyzuje pomer­ne málo úspešný zápas novej vládnucej garnitúry slovenskej autonómnej krajiny o jej územnú integritu v rokoch 1938 - 1939. Nasleduje druhá časť, ktorá sa zameriava na prob­lémy vnútropolitického vývoja Slovenska v medzivojnovom období a na viaceré aspekty hospodárskeho a sociálneho vývoja krajiny, či výrazný modernizačný prvok tohto obdobia, ktorým bolo intenzívne budovanie cestnej a železničnej siete. Tretia časť je chronologicky vymedzená obdobím druhej svetovej vojny.

Vydavateľ Veda
Počet strán 319
Rok vydania 2017
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022415644
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/104440/slovensko-a-europa-medzi-demokraciou-a-totalitou
V roku 2006 ju francúzske ministerstvo školstva vymenovalo Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques za služby poskytnuté francúzskej kultúre. Následne ju v roku 2014 povýšilo na Officier dans l'Ordre des Palmes académiques za jej angažovanosť v prospech slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce v spoločenských vedách. Z viacerých sloven­ských ocenení možno spomenúť napríklad Medailu M. R. Štefánika, ktorú jej v roku 1999 udelil Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ako historici - dlhoroční spolupracovníci, ale aj kolegovia doktorky Ferenčuhovej zo strednej a najmladšej generácie, viacerí z nás jej bývalí doktorandi, sme sa rozhodli venovať jej k významnému životnému jubileu túto kolektívnu monografiu. Ide o kapitoly z dejín Slovenska a Európy v 20. storočí, ktoré sú najbližšie vedeckému záujmu jubilantky. Zároveň išlo o veľmi dynamické obdobie, počas ktorého nielen na Slovensku, ale aj v Európe zvá­dzali medzi sebou nielen ideologické, ale často, bohužiaľ, aj ostré krvavé vojnové súboje totalitné (autoritatívne) a demokratické režimy. Dobrým príkladom tejto skutočnosti je i Slovensko, kde sa počas 20. storočia vystriedalo minimálne šesť rôznych režimov. Prešlo si obdobiami vlády demokracie, no i dvomi totalitami - v období Slovenskej republiky z rokov 1939 - 1945 a po roku 1948 komunistickou diktatúrou v rámci Československa. Kapitoly monografie reflektujú politický, kultúrny, sociálny vývoj, ale i modernizačné posuny, ku ktorým na Slovensku prichádzalo prakticky počas všetkých týchto režimov. Tematicky sú rozdelené na štyri časti. Príspevky v prvej z nich sa venujú zahraničnopoli­tickým súvislostiam vzniku prvej ČSR, ako aj jej etablovaniu v systéme medzinárodných vzťahov v 20. rokoch dvadsiateho storočia. Záverečná kapitola tejto časti analyzuje pomer­ne málo úspešný zápas novej vládnucej garnitúry slovenskej autonómnej krajiny o jej územnú integritu v rokoch 1938 - 1939. Nasleduje druhá časť, ktorá sa zameriava na prob­lémy vnútropolitického vývoja Slovenska v medzivojnovom období a na viaceré aspekty hospodárskeho a sociálneho vývoja krajiny, či výrazný modernizačný prvok tohto obdobia, ktorým bolo intenzívne budovanie cestnej a železničnej siete. Tretia časť je chronologicky vymedzená obdobím druhej svetovej vojny.

Ďalšie z kategórie európske dejiny