Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. století

5 %

Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. století

Vrzgulová Monika, Kubátová Hana, kolektív autorov

Kolektívna monografia analyzuje obraz Žida v českej a slovenskej väčšinovej spoločnosti. Príspevky sa zaoberajú otázkou, ako sa v priebehu 20. a 21.storočia utváral pojem "Žid" alebo "židovský" a ako sa v súvislosti s týmto "cudzím" obrazom utváral obraz "nás" samotných. Autori na príklade Protektorátu Čechy a Morava, vojnového slovenského štátu, komunistického Československa, ale aj súdobých reálií presvedčivo ukazujú, že antisemitizmus nie je viazaný na skutočného alebo domnelého nepriateľa, ale na (seba) legitimizačné konštrukty.

Kniha je založená na zdrojoch z dobovej tlače, životopisných rozhovoroch získaných metódou oral history a archívnych dokumentoch. Publikácia je určená nielen akademickej obci a učiteľskej verejnosti, ale všetkým záujemcom o fenomén antisemitizmu.

Vydavateľ Karolinum
Počet strán 242
Rok vydania 2017
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788024634616
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/101448/podoby-antisemitismu-v-cechach-a-na-slovensku-v-20-a-21-stoleti
Kniha je založená na zdrojoch z dobovej tlače, životopisných rozhovoroch získaných metódou oral history a archívnych dokumentoch. Publikácia je určená nielen akademickej obci a učiteľskej verejnosti, ale všetkým záujemcom o fenomén antisemitizmu.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny